Glas

Dubbel glas bestaat uit twee glasplaten met daartussen een isolerende luchtspouw. Dubbel glas vermindert de koudestraling aanzienlijk en heeft niet te lijden onder condensatie.

Glas

Hier komt alles over glas